Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Начална
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • English
eWON® Netbiter LC гейтуей

ГЕЙТУЕИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНА КОМУНИКАЦИЯ СВЪРЗВАТ ОБОРУДВАНЕТО КЪМ ЛОКАЛНА МРЕЖА ИЛИ THINGWORX.

Чрез свързването на Netbiter LC гейтуей към машина, устройство или датчик можете да наблюдавате това оборудване в Imageобикновен уеб браузър. Можете да получите достъп до информацията, като влезете във вътрешните уеб страници на Netbiter LC или като използвате вградената ThingWorx свързаност, която ви позволява да виждате данните на живо в ThingWorx.

Възможност за достъп 1:

Преглеждате данни от вашето оборудване, получени посредством локалната мрежа (LAN)
Гейтуеите Netbiter LC са оборудвани с вътрешен уеб интерфейс, който ви позволява да гледате живи данни, записани данни и да получавате аларми от вашата машина. LC гейтуеите са специално предназначени за използване в сигурни затворени локални мрежи (LAN).

Възможност за достъп 2:

Преглед на живите данни в ThingWorx
Netbiter LC се доставят с вградена Plug-and-Play Thingworx свързаност, което ви позволява да създадете "Thing" в ImageThingWorx с няколко щраквания на мишката. В ThingWorx можете лесно да създавате графични табла (Mashups) и да получавате аларми и отчети онлайн.

 

Свързване с оборудването (устройство, машина,..)
Гейтуеят Netbiter LC се свързва надеждно към вашето оборудване чрез Serial RS-232/485, Modbus RTU или Modbus TCP. Вградените I / O портове осигуряват възможност за свързване на сензори и допълнително оборудване към системата.

Две версии: Ethernet и Cellular
Netbiter LC се предлага в две версии: LC310 изпраща данни само през Ethernet, докато LC350 може да използва Ethernet и клетъчна комуникация (3G / GSM / GPRS).

Акценти
Преглеждате данни и получавате аларми от отдалечено оборудване, като влезете във вътрешните уеб страници на Netbiter LC чрез LAN мрежа.

Image

 

 

 

 

Готовност за свързване към ThingWorx
Netbiter LC идва с включен асистент, който улеснява свързването на измерваните параметри от Modbus устройството към ThingWorx. Могат да се използват и готовите шаблони за стотици промишлени устройства, достъпни свободно на www.netbiter.com. Резултатът е, че можете да свържете оборудването си към ThingWorx само с няколко клика на мишката.

Image

 

 

 

 

 

Още информация

 

 

 
ASPires - проект за усъвършенствани системи за предотвратяване и ранно откриване на горски пожари

Рисковете от горски пожари са едни от основните за природата и защитените горски територии. Откриването на даден пожар в ранна фаза все още остава едно от най-големите предизвикателства за изследователите и институциите в системите за управление на кризи в Европа.

ImageТова е причината  много проекти (включително проекти на ЕС) да бъдат стартирани в последно време в сферата на компютърно базираното ранно откриване и мониторинг на горски пожари, с цел да бъдат реализирани в области от особена  значение (напр.  национални паркове).

Проектът ASPires ще разработи нов модел на информационна система за ранно откриване, проследяване и прогнозиране на горски пожари в области от особено значение, осигуряващи прогнозиране и предсказване на опасността от пожар.

Целта на проекта е да разработи усъвършенствани концепции за системи за ранно откриване на горски пожари, които да интегрират сензорни мрежи и мобилни технологии (напр. дронове) за събиране на данни и доставка на тези данни в съществуващи информационни системи за управление на кризи (CMIS).

Основната цел на проекта е разработването на модерни концепции за системи за ранно откриване на горски пожари, които интегрират сензорни мрежи и мобилни (drone) технологии за събиране и анализ на данни, които ще допринесат за повишаване процента на откриване на горски пожари в зони от особена значение,  наблюдение на райони с висок и променящ се индекс на пожаропасност, горещи точки и райони, които вече са засегнати от горски пожари, прогнозиране поведението на горските пожари. Системата споделя информация и обменя данни между оторизираните структури и на всички нива на националната система за управление на кризи. Тя подобрява механизмите за координация между местните, регионалните и националните органи, подобрява партньорството между различните публични органи и съответните заинтересовани страни, като академичните такива, научноизследователските институции и частния сектор, по-специално за предотвратяване на горските пожари в държавите на участващите бенефициенти и възможни трети страни.

Екипът, който работи по проекта , се състои от координатор Hochschule Fulda University of Applied Sciences , Hesse, Germany и партньори Military Academy„General Mihailo Apostolski" – Skopje, Комикон ООД - София, Интерконсулт България ООД - София и Национален клъстер „Интелигентни транспортни и енергийни системи (NCITES) - София.

 Image

Проектът се финансира по програма на Европейската комисия /ЕК/ .

 

 

 

 
<< Първа < Предишна 1 2 Следваща > Последна >>

Резултати 1 - 5 от 10