Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Surge arresters Печат

Помислихте ли за обезопасяването на вашите устройства за предаване на данни и сигнали?

Ефективна тристепенна защита от пренапрежения и смущения по линията на устройства, свързани към индустриални интерфейси  RS 422/ 485, RS232  или за устройства, работещи с дискретни сигнали  до 12VAC.

Image

Варианти:

 Описание Брой защитени сигнални проводници от 1 аресторФилтриране на смущения с напрежение Ниво на сработване на защитата от пренапрежение 

AR 422 Surge arrester за устройства, свързани към RS 422/ 485 мрежи 

до 5 ≥ 6.8V ≥ 90V

AR 232 Surge arrester за устройства, свързани към RS 232 мрежи 

 до 5
 ≥ 18V ≥ 90V

AR12VAC* Surge arrester  за линии със  сигнали 12VAC 

 до 5
 >12V ≥ 90V

Описание

Брой защитени сигнални проводници от 1 арестор

Филтриране на смущения с напрежение

Ниво на сработване на защитата от пренапрежение

AR 422 Surge arrester за устройства, свързани към RS 422/ 485 мрежи

до 5

6.8V

90V

AR 232 Surge arrester за устройства, свързани към RS 232 мрежи

до 5

18V

90V

AR12VAC* Surge arrester  за линии със  сигнали 12VAC

до 5

>43V

90V

Описание

Брой защитени сигнални проводници от 1 арестор

Филтриране на смущения с напрежение

Ниво на сработване на защитата от пренапрежение

AR 422 Surge arrester за устройства, свързани към RS 422/ 485 мрежи

до 5

6.8V

90V

AR 232 Surge arrester за устройства, свързани към RS 232 мрежи

до 5

18V

90V

AR12VAC* Surge arrester  за линии със  сигнали 12VAC

до 5

>43V

90V

* AR12VAC е подходящ за включване към сонди за измерване на ниво на проводими течности.

Метален корпус с отвори за закрепване и два винта за заземяване. Качествени здрави клеми.

Монтаж в табло или към монтажна плоча.

Работен температурен обхват: -20 ÷ +55°С.

Относителна влажност: 15-95%.

Размери: 140/ 70/ 40 mm.

Тегло: 0,3 kg.

Степен на защита: IP30.