Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
ZPIO ZigBee безжични повторители на аналогови и дискретни сигнали Печат

ImageZPIO премахват кабелните връзки и опростяват вашите инсталации.

Състоянието на входовете се копира автоматично върху изходите на отдалеченото устройство.

ZPIO заменят кабелната връзка между източници и приемници на сигнали с надеждна и сигурна въздушна радиовръзка, гарантирана от протокол за предаване с потвърждение и стандарт IEEE 802.15.4 и ZigBee.

ZPIO дават възможност за отдалечено безжично управление на аналогови и дискретни изходи или получаване на информация за промяна състоянието на отдалечени дискретни и аналогови  входове.

 

ЗАЩО ZPIO?

 • Безжично управление на отдалечени инсталации и съоръжения
 • Преодолява реки, пътища, жп линии и други препятствия без строително-монтажни работи
 • Ниска цена за свързване на отдалечени обекти
 • Кратко време за изграждане, лесен монтаж
 • Надеждна работа в сгради и на открито
 • Ниски разходи за подръжка поради отсъствие на кабели

 

Технически характеристики:

 • До 8 броя дискретни галванично разделени I/O, до 4 броя аналогови I/O в едно ZPIO устройство
 • Разделителна способност на аналогови I/O  - 10 bits
 • ZPIO работят по двойки - peer-to-peer връзка
 • Покритие до няколко километра в зависимост от антената
 • Честотен обхват ISM 2.4 GHz, свободен от лиценз
 • Скорост на обмен на данни по радиоинтерфейс – 250 000 bps
 • Модулация – O-QPSK, DSSS
 • Изходна мощност - програмируема, max. до 50 mW.  За страните от ЕС - конфигурирана на 10 dBm
 •  Степен на защита от влага и прах IP65
 • Температурен диапазон –20оC до +60оC
 • Захранване 220 VAC или 12 VDC (спящи-режим на ниска консумация), вградена мълниезащита.

 

ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

 • Дистанционен контрол на ниво на резервоари и помпени станции
 • Дистанционно управление и/ или мониторинг на отдалечени инсталации
 • Предаване на дискретни и аналогови сигнали през участъци, непозволяващи кабелни връзки (магистрали, реки, жп линии,..)
 • Внедряване на системи за контрол на технологични параметри в производствени халета в кратки срокове и при минимално нарушаване на работния ритъм поради използването на безжична технология.

 

За избор на конкретен модул и примери за приложения моля, вижте приложената брошура или се свържете с нас.

icon ZPIO (182.3 kB) 


 
< Предишна   Следваща >