Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Визуализационен панел и мрежов преобразувател JUNIOR V2 Печат

ImageJUNIOR V2 служи за едновременно наблюдение на пет процесни променливи и номер на мрежова станция и същевременно изпълнява функциите на JUNIOR GW.

Три четириразредни и три двуразрядни цифрови дисплея.

Възможност за избор на променлива или номер на станция, както и за промяна на числови стойности посредством 16 бутона, разположени на лицевия панел.

Управление на позицията на десетичната точка от потребителската програма.

Индикация за състоянието на комуникацията чрез индивидуален светодиод за всяка станция, включена в мрежата.

Два комуникационни интерфейса:

  - RS232 за връзка с персонален компютър или програмируем контролер

  - RS485 интерфейс за връзка с мрежа ComiconBus.

Лицев панел с надписи по заявка на потребителя.

Монтаж в отвор на панел.

 
< Предишна   Следваща >