Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Блок за ръчно управление на изпълнителни механизми БРУ, БРУ 220 Печат

ImageВключва се между токов изход на устройство за автоматично управление (регулатор) и токов вход на изпълнителен механизъм. Чрез него се осъществява операторска намеса за безопасно водене на технологичен процес.

Приборът има два режима на работа: АВТОМАТИЧЕН, при който управлението на процеса е от регулатор и РЪЧЕН, при който управлението се осъществява от оператор чрез потенциометър.

Светодиодна индикация за режима на работа (ръчен или автоматичен).

Два независими триразрядни цифрови дисплея за показване на тока от регулатора и тока от потенциометъра в дименсия проценти.

Възможност за настройване на диапазона на показвания ток: при 0% ток от 0 до 5mA; при 100% ток от 18 до 22mA.

Възможност за потребителски надписи на лицевото фолио.

Стандартни размери за монтаж в отвор на панел.

 
< Предишна   Следваща >