Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Z серия Печат

ZigBee устройства за безжично свързване на аналогови, дискретни и серийни сигнали

Комикон разработи Z Серия от устройства, базирани на IEEE 802.15.4 и ZigBee, предназначени за надежден и сигурен безжичен трансфер на стандартни аналогови, дискретни и серийни сигнали.

Стандартът IEEE 802.15.4 и безжичната ZigBee технология са създадени да отговорят на пазарната нужда от индустриална, базирана на стандарт, гъвкава безжична мрежова технология, предлагаща надеждност, съвместимост и сигурност, която да обслужва контролни и мониторингови приложения с ниска до средна скорост на предаване на данните.

IEEE 802.15.4 се е  утвърдил като основен стандарт за изграждане на най-новите безжични сензорни мрежи.

 

Технически характеристики

 Основната функция на едно “Z Серия” устройство е автоматично да копира състоянието на собствените аналогови и дискретни входове върху изходите на отдалечено устройство и/или да реализира безжична връзка на серийни интерфейси.

 • Към едно устройство от Z Серия могат да се включат: дискретни входове - до 12; дискретни изходи - до 12;  аналогови входове - до 6; аналогови изходи - до 2; серийни интерфейси - до 2
 • Z серия включва устройства с фиксирани и модулни конфигурации от входо-изходи
 • Наличие на устройства с режим “sleep mode”, работещи с батерии
 • Разстоянието на свързване е от десетки метри до километри в зависимост от антената.  При свързване на големи разстояния е необходима пряка видимост
 • Z-устройствата работят с масово разпространени антени за безжична комуникация
 • Честотен обхват ISM 2.4 GHz (опция 868 MHz),  свободен от лиценз
 • RF трансфер – 250Кbps (2.4 GHz)
 • Степен на защита - IP65
 • Работна температура: –200C ÷ +600C
 • Захранване: 220 VAC, 24 VDC или 12 VDC (спящи - режим на ниска консумация), 6VAC
 • Високонадеждна радиовръзка, обусловена от стандарт IEEE 802.15.4, модулация QPSK и разпределение на спектъра DSSS

 

Предимства на устройствата от Z -серията на Комикон

 • Преодоляват реки, пътища, жп линии и други препятствия
 • Кратко време за изграждане, лесен монтаж
 • Надеждна работа в сгради и на открито
 • Ниска цена за инсталиране и поддръжка
 • Гъвкавост при изграждането на системи за автоматизация, а също така и възможност за разширение на изградени системи.

 

За повече информация моля, вижте приложената брошура или се свържете с нас.

icon ZigBee series (366.3 kB)

 
Следваща >