Comicon

COMmunication, Information, CONtrol
Home arrow Projects arrow Success stories arrow {jfalternative}151|content|
There are no translations available
{/jfalternative} СЕМ
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • Bulgarian
Система за енергиен мениджмънт Print

Image Комикон изпълни проект за подобряване (upgrade) и развитие на съществуваща система за енергиен мениджмънт, обслужваща шест фабрики на различни места в страната. Извършена беше подмяна на софтуера на системата със съвременен такъв, цялостен преглед и профилактика на работещото оборудване, добавяне на нови измервателни точки и доставка и пускане в действие на ново оборудване.

Image Обновената система  обхваща 6100 тага. Конфигурирани  са около 350 HMI екрана (включително общи и детайлни), 300 тренда, 240 справки. Данните се съхраняват на локални сървъри (за всяка от фабриките) и централен сървър. При загуба на комуникация данните се буферират автоматично и се записват при възстановяване на комуникацията, така че не се допуска загуба на данни.

Системата следи за разхода на електрическа енергия, вода и газ, а също и за количество продукция от технологично оборудване. Могат да бъдат включени  и други енергийни и технологични параметри.

 С помощта на системата за енергиен мениджмънт Клиентът решава  следните важни задачи:

- оперативно следене на енергийни и технологични параметри посредством система от екрани, трендове, алармена сигнализация

- дистанционно отчитане на измервателни средства

- събиране на аналитични данни за енергийната ефективност в предприятието

- планиране на електрическа енергия за доставка

- управление на компенсиращи товари за оптимизиране на използваната спрямо планираната ел. енергия  за доставка

- регистриране на неприемливи отклонения в енергийните параметри

- разкриване на неефективен разход на енергия за определени участъци и периоди от време

- откриване на оборудване, работещо в предаварийно състояние и своевременното му извеждане за ремонт

- определяне на енергийните разходи в себестойността на продукцията

- съкращаване на енергийните разходи на предприятието вследствие на подобрен енергиен мениджмънт.

Системите за енергиен мениджмънт, доставяни от Комикон, са модулни и изградени на йерархичен принцип. На по-късен етап те могат да бъдат разширявани лесно и с малки разходи.  Софтуерът позволява в перспектива да бъдат обхванати допълнителни точки на измерване на газ, вода и други флуиди и материални потоци.

За повече информация моля, свържете се с нас.


 
< Prev   Next >