Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Начална
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • English
IXXAT SG гейтуеи, поддържащи протоколи IEC60870-5-104 и IEC61850 Печат

СЪОБЩЕНИЕ

 От 25 до 28 юни 2018 г. в Гранд Хотел София , гр. София ще се проведе деветата конференция на Protection, Automation and Control  (PAC) World. В конференцията е включена изложбена част, в която водещи производители  от различни държави ще демонстрират най-новите си решения  за защита, автоматизация и контрол и приложението им в smart grids. 

Един от изложителите е фирма HMS  Networks, която ще представи обновената си продуктова си серия IIoT SG гейтуеи произвеждана под бранда на IXXAT.

Всички заинтересовани PAC специалисти са поканени да посетят изложбата на 26.06.2018г. (вторник) от 17:30 ч.

Моля, попълнете и разпечатайте следната бланка и я носете със себе си като билет за вход:

icon Покана за PAC DEMO - PAC DEMO Invitation (77 kB) 

Новите IXXAT SG гейтуеи на HMS Industrial Networks са предназначени да осигуряват комуникация  в приложения с интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid). Te 

 • дават възможност за лесен дистанционен контрол и управление на електрически системи
 • поддържат IEC 61850 клиент/сървър, GOOSE, proxy gateway, IEC 60870-5-104 клиент/сървър и VHPready
 • поддържат Modbus-TCP клиент/сървър и Modbus-RTU master/slave интерфейси
 • позволяват SNMP, SNTP и облачна свързаност
 • поддържат интерфейси I/O, M-Bus, PROFIBUS, PROFINET и EtherNet / IP
 • са сигурни – firewall, OpenVPN & password protection
 • поддържат IEC 60870-5-104 redundancy acc. edition 2 (Норвежка конвенция).

 

Изберете версия

Всички IXXAT SG-гейтуеи поддържат комуникационните протоколи, използвани в съвременните интелигентни мрежи, като IEC60870-5-104 и IEC61850. Освен това включват Modbus TCP Client/Server и Modbus RTU Master/Slave функционалност.
Те могат да комуникират с индустриални fieldbus и индустриални Ethernet мрежи като Profibus, Profinet и всяка друга индустриална мрежа, благодарение на технологията Anybus. Изберете версия по-долу:

                       

 

 Image  
   
IXXAT SG-gateway с
EtherNet-IP Interface

IXXAT SG-gateway
с IO Interface 
 
IXXAT SG-gateway
с  M-Bus Master 

   
   
   
   
 IXXAT SG-gateway с
PROFIBUS Interface
 IXXAT SG-gateway with
PROFINET Interface
 

 

 

 Примерни приложения на Anybus SG гейтуей:

1. Интегриране на индустриално оборудване в енергийните мрежи

В този случай  SG гейтуеят осъществява връзката между контролната зала/ SCADA системата и индустриалното/ полево оборудване.
Например генератори, филтри, защити и други, свързани чрез  IEC протоколи към енергийни оператори.
Могат да бъдат интегрирани измервателни прибори, поддържащи M-Bus и индустриално оборудване, работещо с Modbus или други fieldbus, или industrial Ethernet протоколи.

 

 

 

 

 

 2.    Виртуални електроцентрали/ решения за въздействие върху текущото енергопотребление

Виртуалната електроцентрала се състои от разпределени генераторни инсталации, управлявани централизирано от едно място. Всеки генератор в рамките на виртуалната електроцентрала се нуждае от гейтуей, за да се свързва с отдалечения контролен център, управляващ цялата структура. SG гейтуеят изпълнява тази задача и поддържа стандарта VHPready за виртуални електроцентрали (Virtual Power Plant (VPP)).

Въздействие върху текущото енергопотребление (Demand Response (DR)) в същността си е автоматизиран управляващ механизъм в енергийните мрежи, чрез който консуматора  се нагажда към променливия капацитет на възобновяеми енергоизточници. SG гейтуеят свързва оборудването от страна на консуматора с контролния център на мрежата от възобновяеми източници.

 

 

 

 

 

 

 

 3.    Свързване на интелигентни електрически устройства към PLC системи

С помощта на SG гейтуея интелигентни електрически устройства, работещи с IEC60870-5-104 или IEC61850, могат лесно да бъдат свързани към индустриални PLC системи (Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB…), посредством техните Fieldbus/Industrial Ethernet мрежи.

 

 

 

 

 

За HMS Industrial Networks:
HMS Industrial Networks е водещ доставчик на продукти за индустриална комуникация. Продуктите на  HMS  правят възможна комуникацията между промишлени устройства по различни индустриални мрежи, както и  дистанционния им мониторинг и контрол.
Повече информация: www.hms-networks.com, www.comicon.bg

 


 

 
Следваща >