Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Начална
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • English
IXXAT SG гейтуеи, поддържащи протоколи IEC60870-5-104 и IEC61850 Печат
Новите IXXAT SG гейтуеи на HMS Industrial Networks са предназначени да осигуряват комуникация  в приложения с интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid). Te 
 • дават възможност за лесен дистанционен контрол и управление на електрически системи
 • поддържат IEC 61850 клиент/сървър, GOOSE, proxy gateway, IEC 60870-5-104 клиент/сървър и VHPready
 • поддържат Modbus-TCP клиент/сървър и Modbus-RTU master/slave интерфейси
 • позволяват SNMP, SNTP и облачна свързаност
 • поддържат интерфейси I/O, M-Bus, PROFIBUS, PROFINET и EtherNet / IP
 • са сигурни – firewall, OpenVPN & password protection
 • поддържат IEC 60870-5-104 redundancy acc. edition 2 (Норвежка конвенция).

 

Изберете версия

Всички IXXAT SG-гейтуеи поддържат комуникационните протоколи, използвани в съвременните интелигентни мрежи, като IEC60870-5-104 и IEC61850. Освен това включват Modbus TCP Client/Server и Modbus RTU Master/Slave функционалност.
Те могат да комуникират с индустриални fieldbus и индустриални Ethernet мрежи като Profibus, Profinet и всяка друга индустриална мрежа, благодарение на технологията Anybus. Изберете версия по-долу:

                       

 

 Image  
   
IXXAT SG-gateway с
EtherNet-IP Interface

IXXAT SG-gateway
с IO Interface 
 
IXXAT SG-gateway
с  M-Bus Master 

   
   
   
   
 IXXAT SG-gateway с
PROFIBUS Interface
 IXXAT SG-gateway with
PROFINET Interface
 

 

 

 Примерни приложения на Anybus SG гейтуей:

1. Интегриране на индустриално оборудване в енергийните мрежи

В този случай  SG гейтуеят осъществява връзката между контролната зала/ SCADA системата и индустриалното/ полево оборудване.
Например генератори, филтри, защити и други, свързани чрез  IEC протоколи към енергийни оператори.
Могат да бъдат интегрирани измервателни прибори, поддържащи M-Bus и индустриално оборудване, работещо с Modbus или други fieldbus, или industrial Ethernet протоколи.

 

 

 

 

 

 2.    Виртуални електроцентрали/ решения за въздействие върху текущото енергопотребление

Виртуалната електроцентрала се състои от разпределени генераторни инсталации, управлявани централизирано от едно място. Всеки генератор в рамките на виртуалната електроцентрала се нуждае от гейтуей, за да се свързва с отдалечения контролен център, управляващ цялата структура. SG гейтуеят изпълнява тази задача и поддържа стандарта VHPready за виртуални електроцентрали (Virtual Power Plant (VPP)).

Въздействие върху текущото енергопотребление (Demand Response (DR)) в същността си е автоматизиран управляващ механизъм в енергийните мрежи, чрез който консуматора  се нагажда към променливия капацитет на възобновяеми енергоизточници. SG гейтуеят свързва оборудването от страна на консуматора с контролния център на мрежата от възобновяеми източници.

 

 

 

 

 

 

 

 3.    Свързване на интелигентни електрически устройства към PLC системи

С помощта на SG гейтуея интелигентни електрически устройства, работещи с IEC60870-5-104 или IEC61850, могат лесно да бъдат свързани към индустриални PLC системи (Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB…), посредством техните Fieldbus/Industrial Ethernet мрежи.

 

 

 

 

 

За HMS Industrial Networks:
HMS Industrial Networks е водещ доставчик на продукти за индустриална комуникация. Продуктите на  HMS  правят възможна комуникацията между промишлени устройства по различни индустриални мрежи, както и  дистанционния им мониторинг и контрол.
Повече информация: www.hms-networks.com, www.comicon.bg

 


 

 
< Предишна   Следваща >