Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Начална
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • English
EnMGW Печат

EnMGW - EnOcean Modbus гейтуей за двупосочна комуникация между  EnOcean безжични мрежи и Modbus.

ImageСвързва EnOcean устройства с Modbus RTU мрежи.

Добавя  EnOcean wireless функционалност към съществуващи системи за сградна автоматизация.

EnMGW е ключово устройство за всяка EnOcean мрежа, тъй като осигурява връзката с  нея.

EnMGW осигурява двупосочно предаване на данни между безжични  EnOcean устройства и Modbus RTU мрежа.

Всеки EnMGW може да получава данни от до 16 EnOcean безжични  сензора/ входни устройства и да изпраща данни на до 16 EnOcean безжични изходни устройства.

EnMGW се доставя с гъвкав PC конфигурационен софтуер, позволяващ на потребителя свободно да конфигурира връзката между безжичните  EnOcean устройства и  Modbus регистрите.

Функцията на гейтуея е да прехвърли получената от безжичните сензори информация към определени  Modbus регистри и да предаде получени чрез Modbus команди  към безжични задвижващи механизми.

EnMGW работи като Modbus RTU slave и може да бъде свързан посредством RS-485 интерфейс към всяка Modbus мрежа и да комуникира с   master устройства - PLC, PC, HMI панели, SCADA, OPC и други.

Предимства

Лесно инсталиране, не е нужно инсталаторът да познава EnOcean wireless протокол.

Съвместим с всяко EnOcean устройство.

Приложения

Системи за домашна автоматизация, сградна автоматизация, други.

Системи за енергиен мениджмънт и мониторинг.

 

Още информация:

 icon EnMGW_BG (266 kB)