Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
SCADA COMICON-OS2 Печат

COMICON-OS2 e програма за SCADA система. Има следните основни характеристики:
   - възможност за получаване на информация от мрежи на различни производители, посредством световно стандартизираната технология OPC. Идеален инструмент за интегриране на оборудване на различни производители в единна информационна система

   - богат набор от инструменти с удобен интерфейс за конфигурация на параметри, екрани, графични обекти, истории, нива на достъп, справки, връзка с OPC сървъри. Единен подход за конфигуриране независимо от типа на индустриалните мрежи. Интерфейсът е интуитивен и има изглед, базиран на Microsoft Windows Explorer

   - наблюдение на технологични обекти чрез система от свободно конфигурирани екрани, върху които са разположени мнемосхеми и разнообразни графични обекти

   - графично визуализиране в реално време (трендове) на параметри, както и визуална обработка над тези данни като лупа, скролиране, подвижност на скалите, промяна на цветове и др.

   - броя на наблюдаваните параметри е “неограничен” и зависи само от характеристиките на компютърната система, на която е инсталирана станцията

   - автоматизиран запис на стойности на аналогови и дискретни параметри във файлове, чрез които се осигурява запазване на тези стойности за дълъг период назад във времето (години)

   - функции за разнообразна и специфична обработка на данните, математически изчисления

   - контрол на достоверността на данните

   - възможност за прехвърляне на данните от историческите файлове в електронна таблица с цел по нататъшната им обработка и генериране на справки, технологични и аварийни журнали, журнали на операторските намеси и други текстови документи

   - печат на графики и текстове.

Работи в среда WINDOWS  XP, 2000, NT.

 
< Предишна