Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Програмируем контролер NG5-48 Печат

ImageKомпактен и модулен микро-PLC, който включва три I/O платки, използвани в модулите на разпределената входо-изходна система DIOS. Лесно програмиране посредством персонален компютър. Релейна диаграма 1.5K стъпки, 4бр PID, 4K променливи. FLASH за програма и константи 20КВ. Часовник за реално време и памет за променливи, поддържани с батерия или златен кондензатор. NG5-48 съдържа алтернативно до: 48DI, 48DO, 24AI, 12AO, без разширения или мултиплексиране. Адресиране на 256 DI, 256DO, 128AI, 128AO.

Комуникационен интерфейс - RS485 мрежов интерфейс за:

  • връзка с мрежа COMICONBUS или РС;
  • увеличаване броя на I/O с модули от система DIOS - мрежа DIOSBUS.


Светодиодна индикация за състоянието на дискретните I/O, на комуникацията и на режима на работа на контролера.
Малки размери и тегло, бърз и удобен монтаж на 35 мм DIN релса.

 
< Предишна   Следваща >