Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Процесор DP99 за разпределен програмируем контролер Печат

ImageПроцесорът работи с входо-изходните модули на разпределена комуникационна входо-изходна система DIOS на фирма КОМИКОН.
FLASH за програма и константи 64КВ.
Часовник за реално време и памет за променливи, поддържани с батерия или златен кондензатор.
Адресиране на 2К входо-изходи. Релейна диаграма 4K стъпки, 12бр. PID, 18K променливи. Мрежа DIOSBUS 300m/345,6 Kbps.
Мрежа COMICONBUS 3000m/57,6 Kbps или алтернативно RS232 15m/ 19,2 Kbps за връзка с PC, принтер или модем.
Светодиодна индикация за състоянието на комуникацията и на режима на работа на контролера.
Малки размери и тегло, бърз и удобен монтаж на 35 мм DIN релса.

 

 
< Предишна   Следваща >