Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Програмируеми контролери JUNIOR048, JUNIOR160, JUNIOR98 Печат

ImageЕдинен конструктив за 24 базови комбинации на четири типа процесорни модули и шест типа входо-изходни модули.
От 16 до 80 входо-изхода на контролер, алтернативно до: 48DI, 40DO, 8FI, 8AI, 4АО, без разширения или мултиплексиране.
24VDC или 220VAC дискретни входо-изходи.
Лесно програмиране посредством персонален компютър.
Релейна диаграма 1K стъпки, 4бр PID, 2K променливи.
Енергонезависимо поддържане на паметта за потребителски програми и данни. Комуникационни интерфейси:
RS232 за връзка с персонален компютър, модем или принтер;

RS485 интерфейс за мрежа COMICONBUS;

IС за допълнително разширяване на входо-изходната подсистема. Светодиодна индикация за състоянието на дискретните I/O, на комуникацията и на режима на работа на контролера.
Монтаж на плоча.

 
< Предишна