Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Отдалечени входо-изходи - система DIOS Печат

ImageМодули от разпределена комуникационна входо-изходна система DIOS.

DIOS е съвременна алтернатива на конвенционалните PLC, които обединяват в един конструктив управляващ процесор и входо-изходи. Модулите са предназначени за контрол на отдалечени сензори и изпълнителни механизми. Те се свързват към програмируеми контролери, самостоятелни процесори или персонален компютър само чрез един кабел на голямо разстояние, като по този начин спестяват всички дейности по монтаж на кабели.
В един модул DIOS се монтират две входо-изходни платки. Засега гамата покрива следните I/O платки от система DIOS с галванично разделени входове и изходи:
 - 16 дискретни входа 24 VDC 

 - 16 дискретни транзисторни изхода 24 VDC 

 - 8+8 дискретни входа и изхода 24VDC

 - 8 релейни изхода

 - 8 аналогови входа 4-20mA

 - 8 аналогови входа 0-20mA

 - 4 аналогови изхода 4-20mA

 - 4 аналогови входа терморезистор

 - 4 аналогови входа термодвойка

 - 8 честотни входа 24 VDC.

Модулите се отличават с висока точност и ниска цена.
Светодиодна индикация за режим на работа и състояние на комуникацията.
Малки размери и тегло, бърз и удобен монтаж на 35мм DIN релса.

 
< Предишна   Следваща >