Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Конвертор RS232 – RS485/RS422 с галванично разделяне и автом. превключване посоката на предаване Печат

Image  Основни характеристики на интерфейсния преобразувател ISO485DR:

  - Трипроводно свързване по RS232: TxD, RxD, GND;

  - Вградено автоматично управление на посока на данните по RS485/422;

  - Съвместимост с Windows и многозадачни ОС;

  - Трипътна галванична изолация между интерфейсите и захранване;

  - Скорост на обмен до 115.2 Kbit/s – конфигурируема;

  - Режими: half-duplex RS485 (2-wire), full-duplex RS485 (4-wire), point-to-point RS422 (4-wire);

  - Външно захранващо напрежение 220VAC;

  - Разглобяеми клемореди;

  - Комутация на вградени терминатори за RS485/422 линии;

  - Светодиодна индикация за приемане и предаване;

  - Работен температурен диапазон: от –25o C до 65o C;

  - Размери: 86х35х58 mm;

  - Степен на защита - IP20;

  - Лесен и удобен монтаж върху 35 mm релса.

Още информация:

icon ISORS сборна 2017 (123 kB) 

 

 
Следваща >