Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Конвертори за серийни интерфейси: RS232/ RS485, RS422, 4хRS232, токов кръг Печат

ImageИнтерфейсните преобразуватели са предназначени за галванично разделяне на сериен интерфейс RS232 и интерфейси RS485, RS422, RS232 или токов кръг.
Галванично изолиран интерфейс RS232, напрежение на изолация 4 КV.
Пълен дуплекс за RS422 или полудуплекс за RS485.
Могат да се свържат до 128 компютри, контролери и други устройства на разстояние до 3000 m.
Скорост на предаване на данни до 125 Kbps.
Репартитор, щуцери. Висока степен на защита - IP50.
Ниска консумация, малки габарити.
Собствен захранващ блок с външно захранване 220 VAC.
Вграждане в командно табло или стенен монтаж.

Още информация:

icon ISORS сборна 2017 (123 kB) 

 

 
< Предишна