Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Двуканален блок за ръчно управление на изпълнителни механизми JUNIOR MC Печат

ImageСъстои се от два еднакви галванично отделени блока с обща кутия.
Всеки блок се включва между токов изход на устройство за автоматично управление (регулатор) и токов вход на изпълнителен механизъм. Чрез него се осъществява операторска намеса за безопасно водене на технологичен процес.

Блоковете имат два режима на работа: АВТОМАТИЧЕН, при който управлението на процеса е от регулатор и РЪЧЕН, при който управлението се осъществява от оператор, чрез потенциометри.
Режимите се сменят с ключове на лицевия панел, показват се със светодиоди и се повтарят на релейни контакти (за включване към регулатора или друго външно устройство).

Предвиден е механизъм за БЕЗУДАРНО превключване на режимите.

Всеки блок има цифрова индикация за изходния ток в дименсия проценти, по която може да се съди за положението на изпълнителния механизъм.

Възможност за потребителски надписи на лицевото фолио.

Монтаж в отвор на панел.

 
< Предишна   Следваща >