Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Блок за ръчно управление на изпълнителни механизми JUNIOR DMC Печат

ImageJUNIOR DMC се включва между токов изход на устройство за автоматично управление (регулатор) и токовите входове на два изпълнителни механизма. Чрез него се осъществява операторска намеса за безопасно водене на технологичния процес.

Приборът има два канала - по един за всеки изпълнителен механизъм.
Каналите имат два режима на работа: АВТОМАТИЧЕН, при който управлението на механизма е от регулатор и РЪЧЕН, при който управлението на механизма се осъществява от оператор чрез потенциометър.

В автоматичен режим токът за управление на десния канал може да се ОТМЕСТВА с потенциометър в рамките на +/- 30% спрямо тока от изхода на регулатора.
Режимите се сменят с ключове на лицевия панел, показват се със светодиоди и се повтарят на контакти (за връзка с регулатора или друго външно устройство).

Предвидена е възможност за БЕЗУДАРНО превключване на режимите.

Всеки канал има ЦИФРОВА ИНДИКАЦИЯ на изходния ток в дименсия проценти, по която може да се съди за положението на изпълнителните механизми.

Възможност за потребителски надписи на лицевото фолио.

Монтаж в отвор на панел.

 
< Предишна   Следваща >