Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Визуализационен панел VP2 Печат

ImageVP2 е универсално средство за цифрова и светлинна индикация, даващо възможност за лесно и удобно следене на параметрите на технологичния процес.

VP2 се свързва към програмируем логически контролер по сериен комуникационен интерфейс.
Възможност за избор на серийния интерфейс RS 485 или RS 232.

Възможност за свързване в мрежа ComiconBus на няколко устройства VP2.

Две четириразредни индикаторни полета. За всяко индикаторно поле са предвидени по четири светодиода за алармена сигнализация.

Възможност за потребителски надписи на индикаторните полета.

Стандартни размери за монтаж в отвор на панел.

 
< Предишна   Следваща >