Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Конвертори на сигнали Печат

ImageПреобразуват разнообразни аналогови входни сигнали в стандартни галванично разделени изходни сигнали.

Лесен и удобен монтаж върху 35 mm релса.

Параметри:

   • Вход: ±10 V, ±2 V, ±3 V, 0(1)-5 V, 0-10 V, 0-5 mA, (0)4-20 mA.

   • Изход: 4-20 mA, пасивeн или активен, двупроводна схема.

   • Брой канали в един конвертор: 1, 2, 4, 6.

   • Захранване : 24 VDC или без захранване.

   • Размери: 106x35x58 mm или 106x70x58 mm.

   • Приложение: контрол на процеси с разнообразни сигнали чрез контролери със стандартни входове.

 
Следваща >