Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Токови и напреженови преобразуватели Печат

ImageЕдноканален токов преобразувател ACCTR1-XX:

Преобразува линейно променлив ток до 5 A в постояннотоков изходен сигнал.
Входен сигнал: 0-5 A AC.
Изход: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 VDC според избрания вариант.
Захранващо напрежение: 24 VDC.
Размери: 90x35x58 mm.
Лесен и удобен монтаж върху 35 mm релса.

 

Едноканален напреженов преобразувател ACVTR1-XX:

Преобразува линейно променливотоково напрежение до 120 VAC в постояннотоков изходен сигнал.
Входен сигнал: 0-120 VAC. Галванично разделяне вход/ изход.
Изход: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 VDC, 0-10 VDC според избрания вариант.
Захранващо напрежение: 24VDC.
Размери: 90x35x58 mm.
Лесен и удобен монтаж върху 35 mm релса.

 

Триканален напреженов преобразувател ACVTR3-XX:

Преобразува линейно трифазно напрежение със звезден център до 100 VAC в постояннотоков изходен сигнал.
Входен сигнал: 3 х 0-100 VAC. Галванично разделяне вход/ изход.
Брой канали 3, галванично свързани.
Изход: 0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 VDC според избрания вариант.
Захранващо напрежение: 24 VDC.
Размери: 90x70x58 mm.
Лесен и удобен монтаж върху 35 mm релса.

 
< Предишна   Следваща >