Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Oсемканален трансмитер за термосъпротивления TDD8 Печат

ImageТDD8-XХ е предназначен за измерване на температура чрез свързване на термосъпротивления от тип Pt100, Cu50 и др. по четирипроводна схема.

Състои се от осем линейни преобразувателя на съпротивление в напрежение. Каналите са разделени на две групи по четири канала, всяка група с различен температурен обхват, заявявен от потребителя.

Разликата между най-ниската и най-високата температура (span) трябва да надвишава 125°С.

TDD8 се произвежда в няколко варианта. Изходящият сигнал на ТDD8 може да бъде напрежение, ток или и двете: 0-5V, 0-10V, 0-20mA, 4-20mA.

Точност на измерване при околна температура 15 °С - 35 °С: 0.1 %;

Захранващо напрежение: 220VAC;

Консумирана мощност: <1.5W;

Размери: 157х85х58 mm.

Лесен и удобен монтаж на 35-mm релса.

 
< Предишна   Следваща >