Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Релейни разделители Печат

ImageИзползват се за галванично разделяне на мощни постояннотокови или променливотокови товари с активен или индуктивен характер (контактори, нагреватели и др.). Осем релета с контакти 10 А и бобини 24 VDC/25 mA.

Искрогасящ кондензатор и варистор при постоянно токов товар.

Вградени стопяеми предпазители.

Релейните разделители се произвеждат в 16 варианта в зависимост от монтажа на устройството, вида на присъединителните клеми и схема на свързване.

Произвежданите релейните разделители са два типа:

REL8

Закрепване чрез носач за 35 mm релса UM100 или панелен монтаж чрез дистанционни втулки.

REL8-RAS
Закрепване чрез носач за 35 mm релса UM72 или панелен монтаж чрез дистанционни втулки.

 
< Предишна