Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Таймер 100 Печат

ImageТаймер 100 е микропроцесорно устройство, предназначено за измерване на времето за сработване на защити на електроапаратура.

Таймерът има два дискретни галванично разделени входа, към които се свързват 2 броя външни сухи контакти: нормално отворен и нормално затворен.

В основен режим таймерът измерва времето от момента на включване на НО контакт до момента на изключване на НЗ контакт.

Диапазон на измерване - 99.99s, стъпка на измерване - 0,01s, основна грешка - 0,005%.

Четириразрядна цифрова индикация, LED индикатори за режим на работа, бутони за нулиране и тест.

 
< Предишна   Следваща >