Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Захранващ блок PDA 2-XX Печат

ImagePDA2-XX е едноканален или двуканален захранващ блок, предназначен за захранване на маломощни устройства /сигнал конвертори, трансмитери и др/. Изработва две или едно постояннотокови изходни стабилизирани напрежения, галванично свързани помежду си. Те се характеризират с висок коефициент на стабилизация и висока температурна стабилност и поради това изходен канал 2 може да бъде използуван като еталонен източник.

Входно напрежение: 220 VАС.

Изходна мощност: 2 W.

Монтаж на 35 mm релса.

PDA2-XX се произвежда в 7 варианта с изходни напрежения:

PDA 2-01:
Канал 1: 12 VDC / 0.08 А
Канал 2: 5 VDC / 0.05 А (еталонно)

PDA 2-02:
Канал 1: 24 VDC / 0.04 А
Канал 2: 5 VDC / 0.05 А (еталонно)

PDA 2-03:
Канал 1: 15 VDC / 0.12 А (нестабилизирано)

PDA 2-04:
Канал 1: 5 VDC / 0.05 А (еталонно)

PDA 2-05:
Канал 1: 24 VDC / 0.04 А (стабилизирано)

PDA 2-06:
Канал 1: 5 VDC / 0.2 А (стабилизирано)

PDA 2-07:
2х15 VАC / 0.06 А (със средна точка

 
< Предишна   Следваща >