Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Регистратор на отпадане на фази и захранващ източник за електромери PWR4PHC2 Печат

ImageРегистраторът на отпадане на фази и захранващ източник PWR4PHC2 следи фазните входни напрежения 57.7V, с които се захранва електромер. При отпадане на тези напрежения източникът подава стабилно резервно захранване 15VDC/0.25A към електромера. Така се обезпечава отчитането на информацията, натрупана в електромера и комуникацията му с устройства за дистанционно отчитане.

PWR4PHC2 сигнализира чрез светодиодни индикатори за отпадане на всяко от входните фазни напрежения под 20VAC поотделно и записва времената 'начало' и 'край' на отпадане на трите фаза поотделно, на захранващото напрежение 220VAC и на резервното захранване. Тези записи се съхраняват в енергонезависима памет и могат да се прочетат от преносим компютър или система за дистанционно отчитане.

PWR4PHC2 сигнализира чрез затваряне на сух контакт за отпадане някое от фазните напрежения под 50VAC.

PWR4PHC2 има светодиодни индикатори за включване на резервно захранване към електромера и нормална работа на микропроцесорната част.

 
< Предишна   Следваща >