Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Захранващи блокове PWU60-0X и PWU60-1Х Печат

ImageВсички захранващи блокове PWU60-0Х и PWU60-1Х имат:
- входно захранващо напрежение 220 VAC (+10/-15%);
- изходна мощност 60 W;
- входен предпазител фаза L – 1 А;
- изходен предпазител 3 A;
- входен противосмутителен филтър;
- изходни галванично разделени напрежения;
- съединители за входно напрежение - разглобяеми за PW60-0X и неразглобяеми за PWU60-1X;
- неразглобяеми съединители за изходно напрежение.

PWU60-04, PWU60-14
24 VDC/ 2.5 А със защита по пренапрежение при 32 VDC.

PWU60-17 с външен back-up от батерии
- 12 VDC / 2 А;
- изключване на мрежов предпазител при спадане на вход под 187 VAC и подаване на захранване от външно съединена 12 V батерия;
- включване на мрежов изправител при достигане на 200 VAC на вход и изключване батерия;
- схема за следене разряд/заряд на батерията и изключването й при 11 VDC;
- наличие на схема за подзаряд на 12 V батерия;
- светодиодни индикации LINE ON и ACC ON;
- наличие на изходен сух контакт LINE ON / ACC ON;
- време за превключване мрежа/батерия – 10 ms.

PWU60-18
2х24 VDC / 1 А галванично разделени със защита по пренапрежение при 32 VDC.

 
< Предишна   Следваща >