Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Мрежов преобразувател JUNIOR GW 98 Печат

ImageСвързва устройства със сериен интерфейс RS232 (персонален компютър) към устройства, включени в мрежа ComiconBus -програмируеми контролери DP99, NG5-48, JUNIORxxx, VP2, DIOS и др.

JUNIOR GW 98 поддържа комуникационен протокол по интерфейс RS232 и мрежов протокол по интерфейс RS485, като осигурява обмен на данни между устройствата, включени към двата интерфейса.

Индикация за състоянието на комуникацията, чрез индивидуален светодиод за всяка станция, включена в мрежата.

Супервайзорни функции за управление на мрежа ComiconBus.

Светодиодна индикация за предаването на данни по мрежата и по RS232.

Постоянен обмен за събиране на информация за операторска станция (SCADA).

Монтаж в табло или на панел.

 
< Предишна   Следваща >