Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Мрежов преобразувател JUNIOR GW RACKBUS Печат

{multiyhumb}ImageСлужи за физическо и информационно свързване на полевата мрежа на КОМИКОН - ComiconBus с други полеви мрежи.

Осигурява обмен на данни с устройства включени към мрежа RACKBUS на фирма Endress&Hauser и участва като “Master” в тази мрежа.

Junior GW RACKBUS  има:

  - супервайзорни функции за управление на мрежата ComiconBus;

   - галванична изолация на интерфейсите за двете мрежи;

  - светодиодна индикация за станциите, свързани в мрежата ComiconBus;

  - светодиодна индикация за предаването на данни по двете мрежи;

Монтаж в табло или на панел.

 
< Предишна   Следваща >