Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Блок за аварийна и технологична сигнализация JINIOR VP Печат

ImageJUNIOR VP е универсално средство за аварийна и технологична светлинна сигнализация, даващо възможност за лесно и удобно следене състоянието на технологичния процес.

JUNIOR VP има 18 броя светодиодни плочки с червен, зелен или жълт цвят. Цвета на плочките и надписите, с които са обозначени, се определят от потребителя. Светването на всяка плочка дава информация за настъпването на определено състояние, определено от надписа.

JUNIOR VP е предвиден за свързване към дискретни изходи на програмируем логически контролер.

Панелът се захранва външно с 8 VDC, като има възможност всяка колона от светодиодни плочки да се захрани поотделно.

JUNIOR VP има вградена защита от пренапрежение и обратно свързване.

Монтаж в отвор на панел

 
< Предишна   Следваща >