Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
32-канален температурен преобразувател JUNIOR ТСM32 Печат

ImageJUNIOR ТСМ32 е 32-канален трансмитер за термосъпротивления или термодвойки и има осем напрежителни изхода, които се включват към аналогови входове на контролер.

JUNIOR ТСМ32 мултиплексира 32 броя аналогови сигнала на 4 групи към осемте си аналогови изхода. Изборът на групата се извършва от външни дискретни сигнали, подавани към двата му дискретни входа.

Измерване в осем температурни обхвата - по четири температури за всеки.

Свързване термосъпротивления по четирипроводна схема.

Измерване с термодвойки без компенсация на температурата на студения край.

Основна грешка 0.1%.

Защита по вход с ценер от прекъсване на термосъпротивление

Вграждане в командно табло или стенен монтаж.

 
< Предишна   Следваща >