Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Аналогов мултиплексор JUNIOR AMX32 Печат

ImageJUNIOR AMX32 e мултиплексорно устройство за свързване на 32 аналогови сигнала към 8 аналогови входа на програмируем контролер.

Входни сигнали 0(4)-20mA, изходни сигнали 0(1)-5V.

Скорост на превключване на сигналите - < 50ms.

Основна грешка 0,05%.

На лицевото фолио са изведени светодиоди, показващи наличието на захранващи напрежения и състоянието на дискретните входове.

Вграждане в командно табло или стенен монтаж.

 

 

 
< Предишна   Следваща >