Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Програмируем логически контролер с ниска консумация DP 03 Печат

ImageОсновни технически характеристики:

  • Режим на ниска консумация на енергия - Sleep Mode
  • 2MB памет FLASH за данни, функция Data Logger
  • Серийни интерфейси:
- RS485 (RS232) - за PLC мрежа и компютър
- RS485 - за DIOS мрежа
- RS232 - за модем (радиомодем)
- RS232 - за компютър
  •  Комуникационни протоколи - Modbus, Comiconbus, DIOSbus
  • Специализирани функции за:измерване, архивиране и предаване на данни по график;
  • управление на захранване на външни товари, акумулатори, соларен панел и подзаряд на акумулатори.
  • Вградени I/O: AI (14 bits) - 8 бр.; AI (12 bits) - 3 бр.; DI – 10 бр.; DO - 16 бр.
  • Консумиран ток от външно захранване 12 VDC - до 0.5 mA в ’sleep mode’ и до 30 mA в работен режим.
  • Работна околна температура: - 25°C +70°C.
 
Следваща >