Comicon

KОМуникация Информация КОНтрол
Ремонт на дренажно-помпена станция в галерия на язовирна стена Печат

Image

Задачата обхваща проектиране, разработка, производство, монтаж и пуск в експлоатация на помпена инсталация, система за управление,тръбопровод, телеметрична система, централизирана сигнализация.

 
< Предишна