Anybus SG гейтуеи, поддържащи протоколи IEC60870-5-104 и IEC61850

ImageНовите SG гейтуеи на HMS Industrial Networks са предназначени да осигуряват комуникация  в приложения с интелигентни енергийни мрежи (Smart Grid) като Demand Response (за интелигентно управление на електрически товари) и Virtual power plant  (управление на разпределени енергийни източници).

Служат за отдалечен контрол и управление на електрическо оборудване в енергийни мрежи.

Всички Anybus SG гейтуеи поддържат комуникация по протоколи IEC60870-5-104, DNP3 и IEC61850, използвани в енергетиката, с опция за комуникация по 3G. Освен това притежават Modbus TCP client/server и Modbus RTU master/slave функционалност. А най-важното е, че осигуряват комуникация с индустриални мрежи като PROFIBUS, PROFINET, Ethernet/ IP, M-Bus и десетки други , използвайки модулите от технологията на Anybus. Възможност за до 4 цифрови входа и 4 цифрови изхода.

Примерни приложения на Anybus SG гейтуей:

1. Интегриране на индустриално оборудване в енергийните мрежи

В този случай Anybus SG гейтуеят осъществява връзката между контролната зала/ SCADA системата и индустриалното/ полево оборудване.
Например генератори, филтри, защити и други, свързани чрез  IEC протоколи към енергийни оператори.
Могат да бъдат интегрирани измервателни прибори, поддържащи M-Bus и индустриално оборудване, работещо с Modbus или други fieldbus, или industrial Ethernet протоколи.

 

 Image

 

 2.    Виртуални електроцентрали/ решения за въздействие върху текущото енергопотребление

Виртуалната електроцентрала се състои от разпределени генераторни инсталации, управлявани централизирано от едно място. Всеки генератор в рамките на виртуалната електроцентрала се нуждае от гейтуей, за да се свързва с отдалечения контролен център, управляващ цялата структура. Anybus SG гейтуеят изпълнява тази задача и поддържа стандарта VHPready за виртуални електроцентрали (Virtual Power Plant (VPP)).

Въздействие върху текущото енергопотребление (Demand Response (DR)) в същността си е автоматизиран управляващ механизъм в енергийните мрежи, чрез който консуматора  се нагажда към променливия капацитет на възобновяеми енергоизточници. Anybus SG гейтуеят свързва оборудването от страна на консуматора с контролния център на мрежата от възобновяеми източници.

 

 Image

 

 3.    Свързване на интелигентни електрически устройства към PLC системи

С помощта на Anybus SG гейтуея интелигентни електрически устройства, работещи с IEC60870-5-104 или IEC61850, могат лесно да бъдат свързани към индустриални PLC системи (Siemens, Rockwell, Schneider Electric, Mitsubishi, ABB…), посредством техните Fieldbus/Industrial Ethernet мрежи.

 

Image

 

За HMS Industrial Networks:
HMS Industrial Networks е водещ доставчик на продукти за индустриална комуникация. Продуктите на  HMS  правят възможна комуникацията между промишлени устройства по различни индустриални мрежи, както и  дистанционния им мониторинг и контрол.
Повече информация: www.hms-networks.com, www.comicon.bg