КОМИКОН има натрупан опит и доставя следните инженерингови услуги:

  • Цялостни решения за автоматизация на индустриални процеси и системи: проектиране от правоспособни проектанти, изработка на контролни табла, монтаж, софтуер за PLC, HMI & SCADA, ПНР, гаранционен и следгаранционен сервиз.
  • Решения за енергиен мениджмънт и сградна автоматизация.
  • Телеметрични системи за безжичен контрол и мониторинг на отдалечени инсталации.
  • Внедряване на PLC, HMI и SCADA (Schneider Electric, Allen Bradley, Siemens, 7T, Iconics, Kepware, Comicon), включително с ниво на сигурност SIL3.
  • Интегриране на индустриални мрежи и оборудване от различни производители.
  • СМР по части КИПиА и Електро.
  • Проектиране и изграждане на видеостени за контролни зали и други приложения.
В раздел “Внедряване” са описани наши реализирани проекти.