КОМИКОН доставя: 

   • Дизайн на печатни платки 

   • Firmware на микроконтролери

   • Дизайн и разработка на прототипи по задание на клиента 

   • Разработка на хардуер и софтуер за индустриални мрежи и комуникация

   • Интегриране на системи от различни производители.